เรื่อง : ประกาศโรงพยาบาลสวรรคโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

สร้างโดย : โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ 08/09/2566 09:03:33

รายละเอียด :

นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา นักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 2 อัตรา เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา

http://www.swlhosp.com/File/รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป.pdf


ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Links