รายงานผลการดำเนินงานสารสนเทศ

สร้างโดย : อนุรักษ์ ปรากฎวงษ์ 09/12/2563 09:31:16


 

บันทึกข้ความ

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลสวรรคโลก ประจำปีงบประมาณ 2563

*** http://www.swlhosp.com/File/.pdf ***

บันทึกข้อความ

รื่อง  ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเว็บไซต์โรงพยาบาลสวรรคโลก

ไตรมาส ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

*** http://www.swlhosp.com/File/.pdf ***

บันทึกข้อความ

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเว็บไซด์โรงพยาบาลสวรรคโลก

ไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

*** http://www.swlhosp.com/File/.pdf ***

บันทึกข้อความ

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์โรงพยาบาลสวรรคโลก

ไตรมาส 4 ปี 2562

***   http://www.swlhosp.com/File/P5.pdf   ***


บันทึกข้อความ

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์โรงพยาบาลสวรรคโลก

ไตรมาส 1 ปี 2562

***   http://www.swlhosp.com/File/35.pdf   ***


เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์โรงพยาบาลสวรรคโลก

ไตรมาส 2 ปี 2562

ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Links