เรื่อง : ประกาศโรงพยาบาลสวรรคโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

สร้างโดย : โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ 15/02/2567 20:18:23

รายละเอียด :

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา


ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Links