เรื่อง : ประกาศโรงพยาบาลสวรรคโลก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ

สร้างโดย : พลอยไพริน 25/03/2562 08:33:08

รายละเอียด :


ประกาศโรงพยาบาลสวรรคโลก

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานรักษาการณ์ พนักงานประจำตึก ผู้ช่วยพยาบาล

พนักงานบบริการ พนักงานซักฟอก พนักงานประกอบอาหาร

***   http://www.swlhosp.com/File/1.pdf   ***


ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Links