เรื่อง : เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

สร้างโดย : ผู้ดูแลระบบ 24/04/2562 17:25:31

รายละเอียด :

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ

ประกาศโรงพยาบาลสวรรคโลก

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง พนักงานบริการ
.......................................................
ด้วยโรงพยาบาลสวรรคโลก

มีความประสงค์ที่จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมา (รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ ฝ่ายการพยาบาล เพื่อปฏิบัติงานจ่ายกลางด้านทำความสะอาดวัสดุ-ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ควบคุมคลังเวชภัณฑ์ภายในโรงพยาบาล ประจำโรงพยาบาลสวรรคโลก จำนวน ๑ อัตรา อัตราวันละ 310.-บาท

ตามเอกสารที่แนบมา

 


ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Links