เรื่อง : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประกาศเมื่อ 2 ตุลาคม 2562

สร้างโดย : อนุพงษ์ ไชยนิเวศน์ 02/10/2562 13:47:43

รายละเอียด :

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ประกาศโรงพยาบาลสวรรคโลก

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)  

.......................................................

                   ด้วย  โรงพยาบาลสวรรคโลก ประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

ตำแหน่งต่าง ๆ ตามรายละเอียดดังนี้

ดาวน์โหลดไฟล์แบบ PDF ที่นี่


ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Links