เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(พกส)

สร้างโดย : อนุพงษ์ ไชยนิเวศน์ 19/11/2562 11:02:10

รายละเอียด :


ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

***เอกสารเพิ่มเติม***


ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Links