เรื่อง : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

สร้างโดย : ผู้ดูแลระบบ 02/07/2562 12:02:27

รายละเอียด :

ด้วย โรงพยาบาลสวรรคโลก ประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งต่าง ๆ ตามรายละเอียดดังนี้

ประกาศโรงพยาบาลสวรรคโลก

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)  

.......................................................

                   ด้วย  โรงพยาบาลสวรรคโลก ประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

ตำแหน่งต่าง ๆ ตามรายละเอียดดังนี้

 

*** เอกสารเพิ่มเติม ***


ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Links